Ekofekt logotyp

OM OSS

När vi startade för över 20 år sedan var vi i stort sett ensamma i branschen om att tänka på vad hudvårdsprodukterna vi använder gör mot oss själva och miljön. Direkt valde vi att satsa på hög kvalitet. Detta för att minska riskerna för eksem, allergier och andra hudirritationer som är vanliga i vårt samhälle. Men också för att vi ville värna om vår värld. Att våra produkter är svensktillverkade är viktigt för oss och det är absolut en av våra styrkor. Idag är Ekofekt ett etablerat företag men vi är fortfarande ett familjeföretag och där är aldrig långt från idé till att verkställa ett beslut. De korta beslutsvägarna har gjort att vi är flexibla och kan anpassa oss snabbt efter vad marknaden efterfrågar.

Vår företagskultur kännetecknas av närheten till kunderna och våra återförsäljare. Vi har ett öppet arbetsklimat och en nära dialog på alla nivåer i organisationen. Vår säljkår, där de flesta har jobbat hos oss länge, har kunskap och information och har ett delegerat ansvar med kunden i fokus. Vi är idag kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Med framtiden inställd på miljötänkande, hög kvalitet och service är vår målsättning att jobba för en ännu bättre miljö.

MILJÖPOLICY

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera och förebygga den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med våra produkter och tjänster. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens resurser är en självklar del i vår företagskultur.
Vi vill uppnå detta genom att;

  • Arbetar utifrån gällande miljölagstiftning samt andra miljökrav, för att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Minska körsträckor och minska drivmedelsanvändning till följd av planering av våra körningar och tillämpa sparsam körning.
  • Aktivt stödja lokala leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan.
  • Utnyttja möjligheten att byta ut material mot alternativ som är mindre skadliga.
  • Planera leveranser från tillverkningen till lager samt från lager ut till våra kunder och återförsäljare.
  • Ständigt arbeta med att förbättra vårt ledningssystem.