Ekofekt logotyp

Övrigt - Mos2olja

Mos2olja är en högvärdig mineralolja som tål hög belastning och höga temperaturer. Används till smörjning av kedjor, länkar, spindlar, hydraulik, gedjrar, lås, pumpar med mera.

SDB Mos2olja