Ekofekt logotyp

Övrigt - Rostlösare

Rostlösare är tiil för att lösa fastrostade detaljer. Används även i förebyggande syfte vid montering, då grafiten bildar en tunn hinna som underlättar isärtagning vid nästa service.

SDB Rostlösare