Ekofekt logotyp

Övrigt - Silikonspray

Silikonspray används när man vill minska friktionen mellan olika ytor; plast, gummi, bilbälten, glidytor, glidbanor, textiler, bordsytor med mera.

SDB Silikonspray